Custom Vespa VNB 125 Rawstyle

Custom Vespa auf Basis einer PX Karosse im VNB-Style mit 125ccm T5 Motor - Raw Metal Style! mehr

Custom Vespa auf Basis einer PX Karosse im VNB-Style mit 125ccm T5 Motor - Raw Metal Style!